Pesantren Kilat

Pengertian pesantren kilat di kalangan sekolah.

WORSHOP SAGUSABLOG LANJUTAN

Workshop online SAGUSABLOG Lanjutan Satu Guru Satu Blog media pembelajaran berbasis Blog

IGI

IKATAN GURU INDONESIA

Senin, 05 Februari 2024

Soal latihan PAI kelas 6 SD

Soal pilihan ganda !

1. Alam barzah disebut juga alam...

A. Alam fana
B. Kubur
C. Dunia
D. Alam akhirat

2. Yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat adalah malaikat...

A. Isrofil
B. Mungkar
C. Mikail
D. Izroil

3. Yaumul Mizan artinya hari…

A. Tanggung jawab
B. Pembalasan
C. Penimbangan
D. Perkumpulan

4. Kematian seseorang termasuk tanda kiamat...

A. Dahsyat
B. Kecil
C. Akbar
D. Besar

5. Nama kecil Abu Lahab adalah...

A. Abu Tholib
B. Abdul Mutholib
C. Abdul Uzza
D. Abu Bakar

6. Istri Abu Lahab bernama...

A. Ummul Husna
B. Ummul Jamil
C. Ummul kamil
D. Ummul Husni

7. Surat yang menyatakan setiap makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian adalah...

A. Ali-lmron : 189
B. Al-Imron : 184
C. Ali-Imron : 158
D. Ali-lmron : 185

8. Kapan datangnya hari kiamat, yang mengetahui hanyalah...

A. Sahabat
B. Nabi Muhammad SAW
C. Imam Besar
D. Allah SWT

9. Al-Kadzab artinya...

A. Penolong
B. Pandai
C. Bodoh
D. Pembohong

10. Terbitnya matahari dari sebelah barat adalah tanda kiamat...

A. Kecil
B. Kubro
C. Kubur
D. Sugro

11. Manusia akan dikumpulkan Allah SWT di padang...

A. Mizan
B. Arofah
C. Ba'ast
D. Mashar

12. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai tanda...

A. Ada Nabi Adam AS
B. Diangkatnya Muhammad sebagai Nabi
C. Diangkatnya Nabi lsa AS
D. Ada kholiq dan makhluk

13. Yaumul Hisab artinya...

A. Hari penimbangan
B. Hari perniagaan
C. Hari perkumpulan
D. Hari perhitungan

14. Percaya adanya hari kiamat termasuk rukun iman ke...

A. Empat
B. Lima
C. Tiga
D. Enam

15. Gempa bumi termasuk kiamat...

A. Awal
B. Besar
C. Kubro
D. Sugro

Soal Essay I !

1. Kiamat terdiri dari dua macam yaitu...

2. Agar terhindar dari api neraka manusia harus…

3. Sebutkan 2 orang paman Nabi Muhammad Saw yang selalu menghalangi Nabi Saw berdakwah!

4. Tuliskan terjemah surat Al-Alaq ayat 2

5. Hari perhitungan amal disebut...

Soal Essay II !


1. Perhatikan narasi berikut!


Ismail adalah siswa kelas VI SDI Al-Ihsan. Setiap bertemu dengan guru, Ismail selalu mencium tangan dan mengucapkan salam. Hal tersebut sudah mennjadi kebiasaan yang dilakukan Ismail sejak lama.

Sikap Ismail pada narasi tersebut mencerminkan perilaku ….


2. Perhatikan narasi berikut!

Siswa kelas VI A mengadakan rapat persiapan kegiatan Ramadan. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelas. Pendapat antar satu dengan yang lainnya berbeda-beda.

Sebagai ketua kelas, Ahmad memberikan kesempatan setiap anggota yang ingin menyampaikan pendapat. Sikap yang ditunjukkan Ahmad mencerminkan sikap ...


3. Sikap kehati-hatian dalam menggunakan dan membelanjakan sesuatu, baik dalam bentuk uang, barang, tenaga, pikiran, dan waktu guna memenuhi kebutuhan merupakan arti dari sikap ...


4. Perhatikan narasi berikut!

Ahmad dan Dika adalah teman sekelas. Ahmad adalah seorang siswa yang beragama islam, sedangkan Dika beragama Kristen. Pada suatu hari sepulang sekolah, Ahmad bermain ke rumah Dika. Ketika azan Zuhur berkumandang, Dika mempersilahkan Ahmad untuk salat. Ahmad pun pergi ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur.


Sikap Dika dalam narasi tersebut mencerminkan sikap .... kepada sesama teman


5. Suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, serta diderita orang lain merupakan pengertian dari sikap ....


6. Istinsyak termasuk salah satu perkara yang sunnah di dalam wudhu’ arti dari kata istinsyak adalah …. 


7. Perhatikan gambar berikut!


Bacaan gerakan salat pada gambar tersebut adalah ….


8. Perhatikan narasi berikut!

Pak Ahmad merupakan pedagang sembako, sejak awal bulan ramadan dia sudah menyiapkan dan memilih beras yang terbaik untuk dijadikan alat pembayaran zakat. Pak Ahmad mempunyai 1 istri dan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan dan ibu kandung. Pembayaran zakat tiap jiwa menggunakan bahan pokok beras. Kemudian pak Ahmad mendatangi amil zakat di masjid untuk membayar.


Jumlah zakat yang harus dikeluarkan Pak Ahmad adalah ........ Liter beras


9. Perhatikan kisah berikut!

Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa ketika berada di surga diberikan kenikmatan yang luar biasa. Semua yang ada di surga boleh dimakan kecuali satu yang dilarang yaitu jangan mendekati buah khuldi, akan tetapi Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa memakan buah khuldi itu atas bujuk rayuan setan. Sehingga Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah  Swt.  Nabi  Adam  a.s.  dan  Siti  Hawa  menyesalinya  dan  bermunajat,  bertaubat kepada Allah Swt. atas apa yang telah dilakukannya.


Dari kisah tersebut, sikap keteladanan Nabi Adam a.s. adalah ….


10. Perhatikan kisah berikut!

Nabi Ibrahim a.s. bermimpi menyembelih putranya Ismail, Ia meyakini mimpinya itu adalah   perintah   Allah SWT. Maka   Ia   berbicara   pada   anaknya. “Wahai   anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?” Ismail    menjawab, “Wahai    ayahku,    kerjakanlah    apa    yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.


Dari kisah tersebut, sikap keteladanan Nabi Ismail a.s. adalah ….

Essay III !

 1. Perhatikan deskripsi berikut!

Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya. Beras atau bahan makanan pokok yang sudah terkumpul tersebut aka dibagikan oleh amil zakat (petugas pengumpul zakat). Kepada orang-orang yang tidak mampu.

Banyaknya bahan makan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah ..........


 1. Perhatikan narasi berikut!

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan umat islam berpindah kepada Khulafaur Rasyidin. Arti dari Khulaur Rasyidin adalah pengganti tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4.

Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin bernama ...............


 1. Perhatikan narasi berikut!

Syauqi tidak mau menyontek ketika ulangan, walaupun tidak ada yang mengawasinya. Ia meyakini bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat semua perbuatannya. Malaikat yang dimaksud adalah malaikat ..................


 1. Isilah Nama kitab yang sesuai dengan nabi yang menerimanya !

No

Nama Rasul

Nama Kitab

1

Nabi Musa a.s.

…………….

2

Nabi Isa a.s.

…………….

3

Nabi Daud a.s.

…………….

4

Nabi Muhammad Saw.

…………….


 1. Perhatikan narasi berikut!

Sejak awal 2019 sampai saat ini 2022 cukup banyak orang dinyatakan positif Covid 19. Mereka banyak yang diisolasi dan berobat di rumah sakit. Ada yang sembuh setelah berobat, ada juga yang meninggal dunia padahal sudah mendapat pengobatan yang tepat.

Sikap beriman kepada qada dan qadar Allah merupakan Rukun Iman yang ke …………


 1. Perhatikan ilustrasi berikut!

Hakim adalah siswa muslim kelas 6. Rumah Hakim berdekatan dengan salah satu teman sekolahnya yang non muslim. Dalam kesehariannya, mereka berdua selalu bermain dan belajar bersama. Mereka berdua berteman dengan baik.


Dalam hal ibadah, perilaku yang sesuai yang harus ditunjukkan oleh Hakim dan temannya berdasarkan pengamalan Q.S. al-Kafirun adalah ………………… 


 1. Perhatikan pernyataan berikut!

 1. Bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasan Allah Swt.

 2. Selalu menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt.

 3. Bertambah semangat dalam beribadah dan belajar

 4. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan

Pernyataan tersebut merupakan hikmah beriman kepada …………………


 1. Perhatikan narasi berikut!

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan tulus dan penuh kasih sayang. Mereka merawat, menjaga, dan mendidik kita saat masih kecil hingga saat ini. Kasih sayang mereka kepada kita tanpa batas. Kebaikan mereka kepada kita sangatlah banyak dan tidak terhitung jumlahnya.


Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang harus kita lakukan terhadap orang tua adalah …………………


 1. Perhatikan deskripsi berikut!

Setiap tahun pada bulan suci Ramadan, umat Islam melaksanakan ibadah salat sunah tarawih, baik sendiri maupun berjamaah. salat tarawih dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang benar karena memiliki keutamaan.


Jumlah rakaat dalam salat tarawih terdapat perbedaan, jumlah rakaat tersebut adalah …………………


 1. Perhatikan kisah berikut dengan teliti!

Nabi Daud as adalah ayah dari Nabi Sulaiman as., selain sebagai rasul beliau juga diangkat sebagai raja oleh Bani Israil. Nabi Daud memiliki kekuatan yang teguh dalam beribadah, bila malam hari digunakan untuk beribadah dan saat siang hari waktunya untuk melayani rakyatnya sehingga hidup dalam kemakmuran. Selain senang bertasbih, Nabi Daud as juga mempunyai kebiasaan yang patut kita teladani.

Keteladanan yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah …………………


 1. Perhatikan narasi berikut!

Dalam Q.S. an-Nasr dijelaskan bahwa pertolongan Allah Swt. akan datang kepada umat nabi Muhammad Saw. Selain itu dalam Q.S. an-Nasr juga terdapat perintah Allah Swt. untuk selalu mensucikan Allah Swt. dan memohon ampun kepada Allah Swt.

Tuliskan 3 perilaku yang sesuai dengan pengamalan Q.S. an-Nasr tersebut!


 1. Perhatikan narasi berikut!

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran untuk menjaga kesehatan dirinya maupun orang lain. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri.

Tuliskan 3 contoh perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari!


 1. Perhatikan deskripsi berikut!

Setiap hari Jum’at, SDI Al-Amin mengadakan kegiatan tadarus al-Qur’an dan dilanjutkan dengan pengumpulan amal ,infak dan sedekah untuk kegiatan sosial. Beberapa siswa yang kurang mampu tidak dapat berpartisipasi.

Tuliskan perilaku yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut!


 1. Perhatikan narasi berikut!

Infak dan sedekah termasuk ibadah sosial yang diperintahkan dalam Islam. Orang-orang yang berinfak dan bersedekah dijanjikan pahala besar di sisi Allah Swt. Secara istilah, infak adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat. Sedangkan sedekah adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, baik itu pemberian materi atau non materi, seperti tindakan menolong, tersenyum, dan lain sebagainya.


Tuliskan 3 manfaat infak dalam kehidupan sehari-hari! 


 1. Perhatikan narasi berikut!

Luqmanul Hakim merupakan salah seorang hamba Allah yang salih yang diabadikan dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an surah Luqman Allah Swt menjelaskan tentang nasehat-nasehat yang dilakukan oleh Lukman terhadap putranya. 


Tuliskan 3 nasihat Lukman kepada putranya yang  patut kita diteladani! 


Senin, 15 Januari 2024

Surah Al-Kafirun

Surah Al-Kafirun dalam kehidupan kita

Pengantar Surah Al-Kafirun 

Surah Al-Kafirun adalah surah ke-109 dalam Al-Qur'an, dan memegang maknamendalam dalam ajaran Islam. Surah ini terdiri dari enam ayat dan secara khusus menanggapi penolakan orang-orang musyrik terhadap ajaran Islam. Dalam pengantar ini, kita akan membahas latar belakang dan konteks seputar pengungkapan surah ini.


Tafsir Ayat Pertama

Ayat pertama surah ini mengungkapkan ketegasan Islam terhadap kepercayaan orang-orang kafir. Dalam tafsir ini, kita akan merinci makna mendalam ayat pertama dan bagaimana pesan ini relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Mari kita menjelajahi kebijaksanaan yang terkandung dalam kata-kata ini.

Pesan Universal 

Surah Al-Kafirun mengandung pesan universal tentang toleransi dan keberagaman. Ayat-ayatnya memberikan pengajaran tentang bagaimana berinteraksi dengan mereka yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam segmen ini, kita akan menggali makna universal surah ini dan bagaimana kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita.

Pembacaan dan Arti 

Penting untuk memahami bacaan surah ini secara benar dan mengerti artinya. Dalam segmen ini, kita akan membaca bersama-sama surah Al-Kafirun dan merinci makna setiap ayatnya. Mari kita nikmati keindahan kata-kata Al-Qur'an dan meresapi kedalaman pesan yang terkandung di dalamnya.

Relevansi Surah Al-Kafirun di Era Modern 

Meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, surah ini memiliki relevansi yang luar biasa di era modern. Kita akan membahas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam surah ini dapat membimbing kita dalam menghadapi tantangan dan kompleksitas zaman sekarang.

Kesimpulan 

Itulah pembahasan kita mengenai Surah Al-Kafirun. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak.Kamis, 04 Januari 2024

Pencipta Lirik dan Lagu Padamu Negeri

Menelusuri lirik lagu Padamu Negeri secara mendalam

Di tengah-tengah rajutan budaya Indonesia terletak lirik lagu padamu negeri. Diterjemahkan sebagai "lirik lagu untuk tanah air," permata musik ini mencakup semangat dan identitas bangsa. Liriknya, diramu dengan kehalusan puisi, mengaitkan cerita patriotisme, persatuan, dan keindahan alam Indonesia. Saat Anda meresapi bait-baitnya, Anda akan memulai perjalanan melalui sejarah bangsa ini dan cinta tak tergoyahkan terhadap tanah air.

Asal dan Evolusi

Jelajahi akar lirik lagu padamu negeri, melacak asal-usulnya ke dunia musik indonesia yang penuh warna. Dari pengaruh tradisional hingga adaptasi kontemporer, saksikan evolusi anthem ini dan dampak abadinya pada generasi.

Harmonisasi Tradisi dan Modernitas

lirik lagu padamu negeri dengan indahnya menyeimbangkan tradisi dan modernitas dalam penyusunan musiknya. Paduan alat musik tradisional Indonesia dengan suara kontemporer menciptakan perpaduan harmonis yang menarik bagi berbagai penonton, memupuk rasa persatuan dan kebanggaan budaya.

Membongkar Simbolisme

Setiap bait lirik lagu padamu negeri sarat dengan simbolisme, mencerminkan nilai-nilai yang mengakar dalam budaya Indonesia. Dari gunung yang megah hingga samudra yang tenang, setiap elemen memiliki arti penting, berkontribusi pada narasi yang lebih besar yang merayakan keindahan alam dan ketangguhan bangsa.

Refleksi Pribadi

Ketika Anda meresapi liriknya, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bagaimana lirik lagu padamu negeri beresonansi dengan pengalaman dan emosi pribadi Anda? Bagikan pemikiran Anda tentang hubungan yang mendalam antara musik dan rasa memiliki.

Wawasan dari Maestro

Dapatkan wawasan dari para maestro musik di balik lirik lagu padamu negeri. Pelajari tentang proses kreatif mereka, inspirasi, dan tantangan yang dihadapi dalam menghadirkan harta budaya ini. Cerita mereka menambah kedalaman dalam menghargai mahakarya lirik ini.

Pencipta Lirik dan Lagu Padamu Negeri


Pencipta : koesbini (Kusbini)

Padamu negeri kami berjanji
Padamu negeri kami berbakti
Padamu negeri kami mengabdi
Bagimu negeri jiwa raga kami

Jumat, 22 Desember 2023

Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar: Membangun Kreativitas dan Kemandirian Siswa

Saat ini, dunia pendidikan di Indonesia sedang mengalami transformasi dengan Kurikulum Merdeka Belajar sebagai inovasi pendidikan terbaru. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa, sehingga mereka mampu bersaing di era globalisasi dan mewujudkan cita-cita Merdeka Belajar.

Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih jenis kegiatan belajar, metode, dan pendekatan yang mereka sukai dan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Hal ini berdampak positif pada keinginan siswa dalam belajar dan berkembang.

Artikel ini membahas sepenuhnya Konsep Kurikulum Merdeka Belajar, Prinsip-prinsip yang mendasarinya, Implementasi di sekolah, Manfaat bagi siswa, dan Kesimpulan tentang peran pentingnya dalam membentuk pendidikan di Indonesia.

Poin Kunci:

 • Kurikulum Merdeka Belajar merupakan inovasi pendidikan terbaru di Indonesia.
 • Konsep Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa.
 • Kurikulum Merdeka Belajar memberikan kebebasan bagi siswa untuk memilih jenis kegiatan belajar, metode, dan pendekatan yang mereka sukai.
 • Kurikulum Merdeka Belajar mendukung pendidikan inklusifpengembangan potensi siswa, dan peningkatan keterampilan abad 21.
 • Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar memerlukan penyusunan program dan evaluasi pembelajaran untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan.

Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan pendekatan inovatif dalam dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum ini mempromosikan kreativitas dan kemandirian siswa dengan memberikan kebebasan dalam memilih dan mengatur proses pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Dalam kurikulum ini, siswa diajak untuk lebih aktif dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan abad 21 seperti keterampilan kolaborasi, inovasi, dan adaptasi, dengan tujuan untuk membentuk komunitas belajar yang inklusif dan berorientasi pada hasil.

Kurikulum Merdeka Belajar memiliki peran penting dalam membentuk pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada siswa, kurikulum ini mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing global Indonesia.

Pada dasarnya, Kurikulum Merdeka Belajar menempatkan siswa sebagai subjek dalam proses pembelajaran, bukan sebagai objek. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan inklusif yang menempatkan keberagaman dan keunikan siswa sebagai kekuatan dalam membentuk perspektif yang lebih luas dan holistik dalam belajar. Dalam konteks ini, kemandirian siswa merupakan hal yang sangat ditekankan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum ini juga menawarkan pembelajaran kontekstual, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan konteks sosial, budaya, dan lingkungan siswa dalam proses pembelajaran.

Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) merupakan konsep pendidikan terbaru di Indonesia yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam pendidikan dengan memberikan lebih banyak ruang bagi kreativitas siswa dan pengembangan keterampilan. KMB didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Prinsip pertama dari KMB adalah pendidikan berbasis kompetensi dan keterampilan. Dalam KMB, siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan di era digital. Prinsip kedua adalah pendekatan pembelajaran kontekstual. Siswa akan lebih mudah memahami materi jika disampaikan dalam konteks yang relevan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Prinsip ketiga dari KMB adalah inklusivitas pendidikan. Semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam pendidikan yang inklusif. Prinsip keempat adalah pembelajaran seumur hidup, di mana pendidikan tidak hanya terjadi di kelas tetapi juga di luar kelas, terus berlangsung sepanjang masa.

Prinsip terakhir adalah pengembangan kemandirian siswa. KMB mendorong siswa untuk menjadi mandiri dalam identifikasi kebutuhan belajar mereka, memutuskan cara belajar yang paling efektif, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan mendasarkan diri pada Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar, diharapkan pendidikan di Indonesia akan semakin baik dan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar

Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (KMB) di sekolah sangat penting untuk memastikan kreativitas siswa dan kemandirian siswa tercapai. Untuk itu, dibutuhkan penyusunan program yang matang dan evaluasi pembelajaran yang tepat.

Pada tahap penyusunan program, sekolah harus mengadopsi prinsip-prinsip KMB yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa dan pembelajaran yang kontekstual. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah. Dalam menyusun program, penggunaan sumber daya atau media pembelajaran yang kreatif dan inovatif juga diharapkan.

Selain itu, evaluasi pembelajaran juga penting untuk memastikan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan dari program KMB. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan harus mencakup semua aspek pembelajaran sesuai dengan prinsip KMB. Dalam evaluasi, penggunaan teknologi dapat diterapkan untuk memudahkan dan mempercepat proses evaluasi.

Langkah-langkah Implementasi KMB di Sekolah
1. Mengadopsi prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka Belajar
2. Menyusun program Kurikulum Merdeka Belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah
3. Menerapkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif
4. Melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala dengan menggunakan teknologi

Dengan menerapkan program KMB dan evaluasi pembelajaran yang efektif, pengalaman pembelajaran siswa dapat lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin berkembang. Hal ini dapat berkontribusi positif terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya dalam menghasilkan siswa-siswa yang kreatif dan mandiri.

Manfaat Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum Merdeka Belajar memberikan manfaat besar bagi siswa dalam pengembangan potensi dan keterampilan abad 21. Melalui pendekatan pendidikan inklusif, Kurikulum Merdeka menyediakan ruang bagi semua siswa untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing.

Dalam lingkungan Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan untuk menjadi lebih mandiri dalam belajar, melalui penekanan pada pembelajaran yang kontekstual dan inovatif. Kurikulum ini juga membuka peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.

Implementasi Kurikulum Merdeka telah membuktikan manfaatnya dalam mempersiapkan siswa menuju masa depan, di mana keterampilan beradaptasi dan berinovasi sangat penting. Dengan pengembangan kemampuan abad 21, seperti keterampilan kolaborasi, kreativitas, dan critical thinking, siswa akan lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja di masa depan.

Jadi, dengan Kurikulum Merdeka Belajar, siswa bukan hanya belajar untuk mendapatkan nilai, tetapi juga untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Ini adalah prinsip utama dari Kurikulum Merdeka, dan manfaat yang akan diperoleh siswa dari pendekatan ini sangat besar.

Kesimpulan

Saya yakin bahwa Kurikulum Merdeka Belajar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pendidikan di Indonesia. Selain mendukung kreativitas siswa dan kemandirian siswa, kurikulum ini juga membawa inovasi pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh negara kita.

Dalam mengevaluasi kurikulum ini, saya melihat banyak manfaat bagi siswa dan pendidikan inklusif serta pengembangan potensi siswa dan peningkatan keterampilan abad 21 adalah beberapa hal yang sangat penting untuk masa depan negara kita. Saya yakin bahwa Kurikulum Merdeka Belajar akan membantu mencapai tujuan-tujuan ini dan lebih banyak lagi.

Secara keseluruhan, saya melihat Kurikulum Merdeka Belajar sebagai dorongan besar untuk perubahan dalam pendidikan di Indonesia dan saya berharap bahwa ini adalah langkah pertama dalam arah yang benar.

Selasa, 19 Desember 2023

Lirik Lagu Indonesia Raya

Lirik Lagu Indonesia Raya

Sudah menjadi rahasia umum bahwa, sebagai bangsa, kita harus memelihara kebersamaan dan kekeluargaan. Salah satu bentuk penghormatan kita terhadap Indonesia, negara yang kita cintai, adalah dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu ini sangat penting karena menjadi lambang persatuan, kesatuan, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Pada bab ini, saya akan menjelajahi makna dan lirik dari lagu kebangsaan Indonesia, yaitu "Indonesia Raya". Selain itu, saya juga akan memperkenalkan not angka asli dari lagu ini.

Poin Kunci:

"Indonesia Raya" menjadi lambang persatuan, kesatuan, dan kebanggaan bangsa Indonesia
Makna dan lirik dari lagu kebangsaan Indonesia, yaitu "Indonesia Raya" akan dijelajahi
Not angka asli dari lagu ini akan diperkenalkan

Sejarah dan Arti Lirik Lagu Indonesia Raya

Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan resmi Indonesia sejak tahun 1949. Lagu ini ditulis oleh seorang musisi ternama, Wage Rudolf Soepratman, pada tahun 1928. Pada awalnya, lagu ini diberi nama "Indonesia" dan dipentaskan dalam Kongres Pemuda II di Sumatera pada tahun 1928.

Setelah itu, lagu ini menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dan digunakan sebagai simbol perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia.

Lirik dari lagu Indonesia Raya sendiri memiliki makna yang sangat mendalam. Lirik ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyatukan tekad demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dalam lirik lagu ini, juga terdapat pesan-pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memuja kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

Namun, seringkali ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, banyak dari kita tidak memperhatikan arti yang tersirat dari liriknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami arti dari setiap syair dalam lirik lagu ini, sehingga kita bisa lebih menghargai dan mencintai lagu kebangsaan Indonesia ini.

Lirik Lagu Indonesia Raya Lengkap dengan Terjemahan

Kita semua tahu bahwa "Indonesia Raya" adalah lagu kebangsaan Indonesia yang resmi. Namun, apakah kita benar-benar memahami makna dari lirik setiap syair dalam lagu ini?

Untuk membantu memahami makna dari setiap syair, berikut adalah lirik lengkap dari "Indonesia Raya" beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia:

Lirik Asli Terjemahan
Indonesia, tanah airku Indonesia, tanah airku
Tanah tumpah darahku Tempat darahku tertumpah
Di sanalah aku berdiri Di situlah aku berdiri
Jadi pandu ibuku Menjadi pandu ibuku
Indonesia kebangsaanku Indonesia kebanggaanku
Marilah kita berseru Ayo kita berseru
Indonesia bersatu Indonesia bersatu
Hiduplah tanahku Tinggallah tanahku
Hiduplah negeriku Tinggallah negeriku
Bangunlah jiwanya Bangkitlah jiwanya
Bangunlah badannya Bangkitlah badannya
Untuk Indonesia Raya Untuk Indonesia Raya

Sekarang, kita dapat memahami makna dari setiap syair dalam "Indonesia Raya". Mari kita selalu memperdengarkan lagu ini dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Lagu Indonesia Raya memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Lirik-liriknya menggambarkan semangat juang dan semangat kebangsaan yang tinggi, serta menjadi simbol persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tak hanya itu, Lagu Indonesia Raya juga memiliki not balok yang mudah dipelajari dan dimainkan dengan alat musik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran lagu kebangsaan dalam membangun kecintaan terhadap tanah air dan mempererat tali persaudaraan di antara seluruh warga negara.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, mari kita selalu menghormati, menghafal, dan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan dan semangat. Semoga dengan begitu, kita dapat terus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Apa lirik dari lagu Indonesia Raya?

Lirik dari lagu Indonesia Raya adalah "Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru 'Indonesia bersatu!' Hiduplah tanahku, hiduplah negriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya."

Apakah terdapat not angka asli dari lagu Indonesia Raya?

Ya, terdapat not angka asli dari lagu Indonesia Raya. Not angka yang biasa digunakan adalah: 1 2 3 4 - 5 4 3 2 - 5 6 7 - 1 1 7 - 6 6 7 6 5 - 4 4 3 2 - 1 1 2 3 2 2 - 3 3 4 5 6 - 5 5 4 4 3 - 2 2 3 4 5 - 4 4 5 4 3

Apa sejarah dari lagu Indonesia Raya?

Lagu Indonesia Raya dikarang oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1928. Awalnya, lagu ini bertujuan untuk memotivasi semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, lagu ini resmi dipilih sebagai lagu kebangsaan pada tahun 1945.

Apa arti dari lirik lagu Indonesia Raya?

Lirik dari lagu Indonesia Raya menggambarkan cinta dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia. Lagu ini mendorong persatuan dan semangat juang untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Apakah terdapat terjemahan lengkap dari lagu Indonesia Raya?

Ya, berikut adalah terjemahan lengkap dari lagu Indonesia Raya: Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru 'Indonesia bersatu!' Hiduplah tanahku, hiduplah negriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.

baca juga : Menciptakan Lingkungan Belajar yang Optimal: Kunci Kesuksesan Pendidikan

Senin, 11 Desember 2023

Beriman kepada Qada dan Qadar

Iman kepada Qada dan Qadar

beriman kepada qada dan qadar mempunyai arti khusus dalam iman Islam.
Berikut rincian arti dan cara penggunaannya:

1. Qada : Ini mengacu pada peristiwa yang telah ditentukan, ditetapkan, dan tidak dapat diubah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.. Qada mencakup kejadian baik dan buruk, dan tidak ada yang bisa dilakukan seseorang untuk mengubahnya.

2. Qadar : Qadar, sebaliknya, mengacu pada kedaulatan ilahi Allah atas semua peristiwa, baik dan buruk. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun qada menunjukkan sifat peristiwa yang telah ditentukan, qadar menandakan kendali Allah atas peristiwa tersebut . Qadar atau takdir pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ketentuan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Hadid/57;22 berikut:

 مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَاۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌۖ ۝٢٢

Artinya : Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.

Jadi, ketika seorang Muslim mengucapkan “beriman kepada qada dan qadar”, itu berarti mereka menerima dan tunduk pada kehendak Allah sehubungan dengan qada dan qadar. Penerimaan ini mencakup keyakinan bahwa Allah berkuasa penuh atas segala peristiwa, baik buruk, dan bahwa manusia tidak mempunyai kuasa untuk mengubah peristiwa tersebut.

Inilah cara Anda dapat menerapkan pengetahuan ini:

 • Jika Anda bertemu dengan seorang Muslim yang mengucapkan "beriman kepada qada dan qadar", Anda harus memahami bahwa mereka mengungkapkan keimanan dan ketundukan mereka kepada Allah.
 • Anda harus menghormati keyakinan mereka dan menghindari upaya mengubah pikiran mereka tentang qada dan qadar, karena ini adalah prinsip inti iman mereka.
 • Jika Anda memiliki pertanyaan tentang qada dan qadar, Anda dapat melakukan dialog yang saling menghormati dengan umat Islam, namun ingatlah bahwa mereka mungkin tidak dapat memberikan jawaban pasti karena konsep-konsep ini berakar kuat dalam teologi Islam.

Takdir itu sendiri dibagi atas dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir muallaq:

1. Takdir Mubram

Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah atau tidak dapat diubah oleh siapa pun. Contoh-contoh takdir mubram, antara lain, sebagai berikut:

a. Setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Firman Allah Swt.


كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ

Artinya: “tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Q.S. Ali Imran/ 3: 185

b. Manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan.

c. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah.

Artinya, segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi. Kekuatan tenaga manusia berbeda dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya, dan waktu tak pernah berhenti.

2. Takdir Muallaq

Takdir muallaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Firman Allah Swt.

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡؕ


Artinya: Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Q.S. Ar-Rad/ 13: 11.

Hikmah beriman kepada Qada dan Qadar.

 • Meningkatkan Iman dan Kepercayaan : Berusaha memahami dan menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik buruknya, adalah bagian dari rencana Allah. Sadarilah bahwa ketetapan-Nya mencakup peristiwa-peristiwa baik dan buruk, dan bahwa Dia telah memberi kita kemampuan untuk memilih bagaimana menanggapinya .
 • Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman : Berusaha memahami dan menerima ajaran dan prinsip Islam terkait Qada dan Qadar. Hal ini mencakup pemahaman konsep kehendak bebas dan kaitannya dengan ketetapan Tuhan 
 • Menambah Hikmah dan Wawasan : Menerapkan hikmah dan wawasan dalam menerima dan memahami rencana Ilahi. Hal ini mencakup kesadaran akan ketetapan ilahi, sekaligus mengakui bahwa kita mempunyai kehendak bebas untuk menanggapinya 
 • Meningkatkan Optimisme dan Sabar : Menumbuhkan pandangan positif dan mengamalkan sabr (sabar). Artinya menerima ketetapan Allah dengan optimis dan sabar, mengetahui bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan pada akhirnya akan membawa kebaikan


Jumat, 08 Desember 2023

Kepedulian kita terhadap anak yatim


Pentingnya kita peduli dengan anak yatim

1. Penting untuk mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya menyayangi dan membantu anak-anak yatim serta orang yang membutuhkan dalam masyarakat.
2. Membaca Surah Al-Ma'un: Bacakan surah ini kepada siswa, dan dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama.