Jumat, 19 Maret 2021

Materi Pneididkan Agama Islam Mari melaksanakan Solat

Keutamaan Sholat wajib (lima waktu)

Sholat di wajibkan atas kita lima waktu dalam sehari semalam, Perintah sholat di dapatkan ketika Nabi Muhammad saw, melakukan perjalanan Isra mi'raj. Sholat memiliki beberapa keutamaan, diantaranya;

1. Sholat merupakan rukun islam kedua setelah syahadatain.
2. Sholat sebagai tiang agama.
3. Shoat di wajibkan atas muslim/muslimah yang perintahnya langsung diperintahkan oleh Allah secara langsung.
4. Sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah.
5. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
6. Orang yang sholatnya khusyuk akan mewarisi surga firdaus.
7. Sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah SWT, sebagaimana disampaikan dalam firman Nya:


Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman. Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan Sholat dan sabar. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S al-Baqarah/2:153).

Makna bacaan Sholat

Salat adalah amal ibadah dengan menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap itulah kita membaca bacaan alat. Dengan memahami arti bacaan salat, salat kita akan menjadi khusyuk. Hati dan pikiran kita bisa lebih berkonsentrasi sehingga ibadah salat akan membekas dan berpengaruh terhadap tingkah laku kita.

1. Takbiratul ihram

2. Do'a iftitah:

artinya:
Allah Mahabesar. Segala puji bagi Allah dan Mahasuci Allah sepanjang pagi dan petang. Sungguh, aku hadapkan wajahku kepada wajah-Mu yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kelurusan dan penyerahan diri dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan-Mu. Sesungguhnya salat-ku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya dan memang aku diperintahkan seperti itu, dan aku termasuk hamba yang berserah diri3. Al-Fatihah

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, (3) Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, (4) Pemilik hari pembalasan. (5)Hanya kepada Engkaulahkami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.


4. Bacaan saat ruku

Mahasuci, Tuhanku, Yang Maha agung dan dengan segala puji bagi-Nya5. Bacaan saat i'tidal

Artinya; Allah sungguh mendengarkan para pemuji-Nya, Ya Allah Tuhan kami, Bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu”6. Bacaan saat sujud

Mahasuci Rabb-ku Yang Maha Tinggi dan dengan segala puji bagi-Nya

7. Bacaan saat duduk diantara dua sujud

Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihani-lah aku, cukupkanlah segala kekurangan-ku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku.

8. Bacaan saat tahiyat

Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan bagi Allah. Segala keselamatan tetap untuk engkau, wahai Nabi, dan demikian juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kami sekalian dan untuk para hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan atas keluarganya sebagaimana pernah Engkau berikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya; dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan Mahamulia”

9. Salam

Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada kamu sekalian, serta rahmat Allah dan berkah-Nya